De wettelijke aansprakelijkheid van werkgevers bij zwart werken

Als werkgever heb je een wettelijke verantwoordelijkheid om jouw werknemers op een juiste manier te behandelen en te betalen. Zwart werken, waarbij werknemers zonder belasting- en premieafdracht worden betaald, is echter een veelvoorkomend probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar wat zijn de gevolgen van zwart werken voor werkgevers en hoe kunnen zij aansprakelijk worden gesteld? In deze blog bespreken we de aansprakelijkheid bij zwart werken

Wat is zwart werken?

Zwart werken betekent dat werknemers worden betaald zonder belasting- en premieafdracht. Het wordt vaak gedaan om kosten te besparen, maar het is illegaal en kan leiden tot ernstige gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers die zwart werken lopen het risico op het mislopen van sociale zekerheidsvoorzieningen, terwijl werkgevers het risico lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele letselschade.

Wettelijke aansprakelijkheid van werkgevers bij zwart werken

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om belastingen en premies af te dragen voor hun werknemers. Wanneer een werkgever besluit om zijn werknemers zwart te betalen en geen belastingen en premies af te dragen, kan hij beschouwd worden als een dader van belastingfraude. Dit kan leiden tot zware boetes en strafrechtelijke vervolging.

Maar de aansprakelijkheid van werkgevers gaat verder dan alleen belastingfraude. Als een werknemer die zwart is betaald een arbeidsongeval krijgt en letsel oploopt, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade. Dit geldt ook voor werknemers die ingehuurd worden via een tussenpersoon of via een zzp’er.

De werkgever kan aangesproken worden op zijn zorgplicht als werkgever, die voorschrijft dat hij er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig werken. Als een werknemer een ongeval krijgt tijdens het zwart werken, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade. Dit betekent dat de werkgever de medische kosten, het verlies van inkomen en andere schade moet vergoeden die de werknemer heeft geleden als gevolg van het ongeval.

Lumpsum uitkering na letselschade

Als je als werknemer letselschade oploopt tijdens het zwart werken en hierdoor inkomensverlies lijdt, kun je in aanmerking komen voor een lumpsum uitkering. Dit is een eenmalige uitkering om het verlies aan inkomen te compenseren en om de geleden schade te vergoeden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de ernst van het letsel en het verlies aan inkomen.

Bij letselschade is het belangrijk om juridische hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat je de vergoeding krijgt waar je recht op hebt. Bij onze gespecialiseerde letselschade advocaten ben je aan het juiste adres voor deskundig advies en juridische bijstand. 


Als je als werknemer letselschade oploopt tijdens het zwart werken, heb je recht op een vergoeding voor de geleden lumpsum uitkering na letselschade. Het is belangrijk om hierbij juridische hulp in te schakelen om je te helpen bij het claimen van de vergoeding en het krijgen van de beste zorg en ondersteuning tijdens het herstelproces.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *